bctv telefon
080 97 97brezplačna pomoč
všečkaj nas!za zabavo in ekskluzivne ponudbe

Pogoji poslovanja Klipnet d.o.o.

bctv

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

PONUDNIK / PODJETJE: Klipnet d.o.o., Liminjanska cesta 96, 6320 Portorož, Matična številka: 3606643000 ID številka za DDV: SI83401458, Davčni zavezanec: Da, TRR: SI56 1010 0004 8753 747 odprt pri Banka Intesa Sanpaolo d.d., Osnovni kapital: 160.000,00 EUR

Podjetje Klipnet d.o.o. je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču Koper pod opr. številko 2009/23417.

Naslov opravljanja dejavnosti: Klipnet d.o.o. PE Sermin, Sermin 75b, 6000 Koper, Matična številka: 3606643002

Tel: 0590 78342, Fax: 0599 019 42, internet: www.bctv.si, e-pošta: info@bctv.si

CENE: Cene izdelka, ki so objavljene na televizijskih programih ter na spletni strani www.bctv.si veljajo na dan objave. Cene veljajo do dne objave novega cenika na televizijskih programih in na spletni strani www.bctv.si. Vse navedene cene za vse izdelke so v EUR in vključujejo davek na dodano vrednost. Stroški dostave blaga in provizija za prenos kupnine pri odkupnih pošiljkah se obračunajo po veljavnem ceniku Pošte Slovenije, objavljenem na spletni strani www.posta.si in so na računu prikazani ločeno poleg prodajne cene izdelka. Na televizijskih programih ter na spletni strani www.bctv.si je objavljena cena izdelka, ki bremeni kupca za plačilo in zajema prodajno ceno izdelka skupaj z davki.

NAKUP S PLAČILNIMI TER KREDITNIMI KARTICAMI V SPLETNI TRGOVINI WWW.BCTV.SI: V Spletni trgovini lahko naročeno blago plačate tudi s kreditno kartico. Ob tako izvedenem plačilu zbrani podatki bodo varovani skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Splošne uredbe o varstvu podatkov ter Politiko zasebnosti objavljeno na naslovu www.bctv.si in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam. Sprejemamo kreditne kartice, ki so izdane v Sloveniji (ACTIVA, ACTIVA MAESTRO, ACTIVA MASTERCARD, ACTIVA VISA (navadna), ACTIVA VISA ELECTRON). Pri nakupih preko telefona pa pod pogoji, ki so določeni pod razdelkom PLAČILNI POGOJI, PREVZEM IN DOSTAVA ARTIKLOV, sprejemamo tudi kartice Diners Club in American Express. Pogoji poslovanja s kartico (plačilo provizije za nakup s kreditno kartico, ipd.) so vezani na pogoje banke izdajateljice in so predmet pogojev poslovanja, ki jih ima banka izdajateljica sklenjene s potrošnikom. Plačnik mora biti oseba ali organizacija, ki je lastnik kreditne kartice. V primerih, ko imetnik kartice ni državljan Republike Slovenije, in v primerih, ko prejemnik in plačnik nista ista oseba, si pridržujemo pravico do dodatnega preverjanja identitete plačnika in prejema pisne izjave prek e-pošte ali telefaksa, da plačnik soglaša s plačilom naročenega blaga. Po oddaji naročila s tem načinom plačila ni mogoče spreminjati vsebine naročila, končnega zneska, naslova za dostavo in drugih dogovorjenih pogojev, razen izjemoma s predhodnim dogovorom bctv.si. Zaradi zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic ponudnik lahko preverja informacije povezane z naročilom kupca. V primeru, da se plačilo ne izvede zaradi zlorabe kreditne kartice, bo to dokumentirano. Vsakršna sumljiva ali neobičajna raba kreditnih kartic bo posredovana ustreznim organom.

POSTOPEK PRI NAKUPU IZDELKA: Naročanje izdelkov je možno preko telefona ali preko spletne strani http://www.bctv.si/. Naročanje izdelkov preko spletne strani poteka vse dni v tednu kadarkoli. Naročanje izdelkov preko telefona poteka vse dni v tednu med 8.00 in 19.00 uro. Naročnik pri nakupu navede naslednje podatke: Ime in priimek, naslov ter GSM številko, naročeno blago ali storitev, elektronski naslov, če ga stranka ima. Naročanje na telefonsko številko s klicno številko 080 je brezplačno. Kontaktiranje ponudnika na ostale objavljene telefonske številke bremeni kupca po ceniku svojega telefonskega operaterja. Obvestilo o odposlanem blagu, ki ga stranka prejme na GSM kot kratko sporočilo (SMS) je brezplačno. Naročilo izdelka preko internetne strani s pritiskom na tipko »naročilo z obveznostjo plačila« pomeni, da se kupec z oddajo naročila strinja s plačilom in zavezuje kupca k plačilu. Kupec po naročilu izdelka od podjetja prejme potrdilo o opravljenem nakupu.

SISTEM ZA PROMOCIJSKE KUPONE: Na spletni strani bctv.si je vzpostavljen sistem za izdajo promocijskih kuponov. Promocijski kuponi so sestavljeni iz črk in številk ter tudi drugih znakov. Namenjeni so za uveljavljanje posebnih ugodnosti izključno v spletni trgovini bctv.si. Promocijskih kuponov ni možno koristiti drugače (npr.: preko klicnega centra ipd.). Kuponov ni možno seštevati. Za pravilno vnovčitev prejetega kupona se šteje pravilen vnos šifre v košarici nakupa (polje 5 - popust s kuponom). Kupon oz. vneseno šifro je potrebno potrditi tako, kot je v polju navedeno. Ugodnost (vrednost) kupona je lahko izražena absolutno ali relativno (v %). Po pravilnem vnosu se ugodnost izpiše v košarici nakupa (prva tabela). Vnešenega kupona po opravljenem nakupu ni več možno preklicati. Uveljavitev kupona za isto naročilo, ki je bilo predhodno že izvedeno, ni dovoljena. Vsaka izdaja kuponov (ali posamezen kupon) ima lahko definirane omejitve, kot sledi; čas veljave kupona, minimalna / maksimalna vrednost nakupa, minimalna / maksimalna vrednost enot nakupa, kupon se sklicuje na točno določen izdelek ali skupino izdelkov, omejitev glede števila izdanih kuponov. Pridržujemo si pravico zavrnitve kupona v primeru kakršnegakoli suma zlorabe. V primeru težav z uveljavitvijo ugodnosti kupce naprošamo, da preko e-pošte trgovina@bctv.si sporočite ime, priimek, naslov, kraj, telefon, številko naročila (če obstaja) in šifro kupona. Po pregledu stanja v bazi podatkov bo kupec obveščen o nadaljnjih ukrepih in rešitvi nastale situacije.

PLAČILNI POGOJI, PREVZEM IN DOSTAVA ARTIKLOV: Plačilo izdelka kupljenega preko telefona je možno po predračunu ali po povzetju z gotovino oziroma tistimi plačilnimi sredstvi, ki jih omogoča Pošta Slovenije. Plačilo izdelka naročenega preko interneta je možno opraviti po povzetju ali s plačilom po predračunu. Izključno pri naročilu preko telefona pa je mogoče plačilo na obroke, in sicer s kartico Diners Club ali American Express. Pri čemer je pri plačilu s kartico Diners Club mogoč nakup na 1, 2 ali 3 obroke, pri plačilu s kartico American Express pa na 1 ali 3 obroke. Pogoji glede obročnega plačevanja s karticami Diners Club in American Express (višina obroka ipd.) so vezani na pogoje banke izdajateljice in so predmet pogojev poslovanja, ki jih ima banka izdajateljica sklenjene s potrošnikom. V primeru, da se pri plačilu izdelka uporabi promocijski kupon in izdelek ni dobavljen v dobavnem roku 30 dni, se porabljeni kupon lahko znova uporabi. Dostava je praviloma v naslednjih dveh do sedmih delovnih dneh po opravljenem nakupu. Izdelki bodo dostavljeni preko Pošte Slovenije. Kupnino za izdelek kupec poravna Pošti Slovenije, kjer tudi prevzame naročeni izdelek. Pri prevzemu odkupne pošiljke Pošta Slovenije zaračuna poštno provizijo za prenos kupnine po njihovem veljavnem ceniku. Klipnet d.o.o. si pridržuje pravico do izbire druge dostavne službe, v kolikor oceni, da bo s tem naročilo izpolnil bolj učinkovito. Če naročenih izdelkov ne bo mogoče dostaviti v predvidenem času, bo o tem kupec obveščen preko kontaktnih podatkov, ki jih je posredoval ob naročilu, ob tem bo kupec obveščen tudi o skrajnem dobavnem roku. Maksimalen dobavni rok je 30 dni. Če bo kupec želel preklicati naročilo, bo lahko to storil vse do takrat, ko naročeno blago ne bo odposlano, in sicer po telefonu, s klicem na telefonsko številko: 080 9797 ali preko elektronske pošte na info@bctv.si.

OBROČNO PLAČILO – DIREKTNA BREMENITEV SEPA: Obročno plačilo je mogoče zgolj ob telefonskem naročilu izdelkov, pri katerih je izrecno navedeno, da je omogočeno plačilo na obroke z direktno bremenitvijo SEPA. Obročno plačilo z direktno bremenitvijo SEPA je brezobrestno. Število možnih obrokov in višino posameznega obroka določi ponudnik. Kupec plača strošek odobritve direktne bremenitve SEPA, ki jo zaračuna prodajalec in znaša 0,00 EUR ne glede na vrednost nakupa ali število obrokov. OPOZORILO! Nadomestilo za izvedbo posameznega naloga direktne obremenitve naročniku obračuna banka v skladu s cenikom. Za informacijo o znesku nadomestila naročnikom svetujemo, da se obrnejo na svojo banko, višino določa v skladu s cenikom in neodvisno od ponudnika. Pogodba o prodaji blaga oz. izdelkov na obroke se sklene v pisni obliki. Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe o prodaji blaga na obroke. Prav tako je sestavni del pogodbe soglasje za direktno bremenitev SEPA. Ponudnik bo naročniku na naslov, naveden v naročilu oziroma na elektronski naslov, če bo naročnik le-tega posredoval ponudniku, poslal izpolnjeno in iz njegove strani podpisano pogodbo. Naročnik preveri podatke na prejeti pogodbi, jo lastnoročno podpiše ter en izvod pošlje na naslov ponudnika: Klipnet d.o.o., Lucija, Liminjanska cesta 96, 6320 Portorož – Portorose. Kupec je kazensko in materialno odgovoren za posredovanje napačnih in nepopolnih podatkov. Po sklenitvi pogodbe o prodaji na obroke ponudnik naročniku naročeno blago izroči oz. dobavi v skladu z dobavnim rokom in načinom, kot je določen v teh splošnih pogojih poslovanja. Lastninska pravica glede prodanega blaga pri prodaji na obroke na naročnika preide šele s plačilom celotne kupnine. Naročnik ima pravico, da kadarkoli predčasno odplača ostanek dolžne kupnine brez pogodbenih obresti. V primeru razveze pogodbe, se strošek odobritve plačila z direktno bremenitvijo SEPA ne vrača.

VZORČNA POGODBA PRODAJE NA OBROKE

GARANCIJA: Izdelki, ki so na podlagi Pravilnika o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje, ki ga na podlagi 19. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), izda minister pristojen za gospodarstvo, podvrženi obvezni garanciji imajo garancijo uvoznika, oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele v Republiki Sloveniji. Garancijski list je priložen k izdelku. Za uveljavljanje garancije in vzdrževanje se lahko obrnete na najbližjega pooblaščenega serviserja, navedenega na garancijskem listu. Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu, ki je priložen k vsakemu izdelku. Garancijo je možno uveljavljati s potrjenim garancijskim listom (v primeru, da garancijski list ni pravilno izpolnjen oziroma nima navedenega datuma nakupa bo garancija upoštevana ob predložitvi računa). Obvezna garancija za izdelke določene v Pravilniku o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje, je 12 mesecev, razen za izdelke pri katerih je izrecno drugače navedeno. Garancija ne velja za potrošni material kot so baterije, varovalke, žarnice, programsko opremo in vse obrabljive dele. Vse tovarniške pomanjkljivosti in okvare, ki nastanejo v garancijskem roku bodo v pooblaščenih servisih odpravljene brezplačno. Za izdelke izven garancije je servis zagotovljen za obdobje 3 let, če z zakonom ni drugače določeno. Garancija ne velja v naslednjih primerih: okvar nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela...), okvar zaradi posega osebe, ki ni pooblaščena za popravilo artikla, okvar nastalih zaradi uporabe drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu, okvar pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka, okvar ali poškodb na izdelku zaradi ne upoštevanja navodil o ravnanju z izdelkom. Potrošnik lahko v roku 24 mesecev od dneva, ko mu je bil izdelek vročen, uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti podjetje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. V primerih, ko prijavljena napaka ni sporna, zahtevi ugodimo v roku osmih dni po prejemu izdelka v pregled. V nasprotnem primeru vas v roku osmih dni po prevzemu izdelka pisno obvestimo, da je napaka sporna. V kolikor ima izdelek stvarno napak in je potrošnik pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od podjetja zahtevati, da: odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.

ODSTOP OD POGODBE (VRAČILO BLAGA): Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok iz prejšnjega odstavka prične teči z dnem, ko potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik pridobi: dejansko posest nad blagom; dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu; dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov; dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna. Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži prodajalcu na obrazcu, ki je priložen potrdilu o opravljenem nakupu ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe mora stranka najkasneje v roku 14 dni od podane odstopne izjave prodajalcu vrniti tudi prejeto blago, ki mora biti nerabljeno, nepoškodovano in v enaki količini. V primeru odstopa od pogodbe, potrošnik, prejetega blaga ne more in ne sme uporabljati, pač pa sme opraviti le ogled in preizkus prejetega blaga zgolj v minimalnem obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja blaga in ne več kot je to običajno v prodajalnah. Stroške vračila blaga krije kupec sam in v celoti bremenijo kupca. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. V primeru veljavnega odstopa od pogodbe prodajalec najpozneje v 14 dneh po prejemu blaga, ki je predmet odstopa vrne prejeto kupnino. Kupec naročenega blaga pod predhodno navedenimi pogoji ne more vrniti oziroma ne more odstopiti od pogodbe zlasti, a ne izključno v naslednjih primerih: če je že odprl varnostni pečat oz. odpakiral iz originalne embalaže (pri avdio in video posnetkih, računalniških programih, računalniških igrah, kozmetičnih izdelkih, prehranskih dopolnilih in podobno); če gre za dobavo časopisov, revij in periodičnih publikacij; pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam; če gre za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat; če gre za blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti; če gre za blago, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe.

OBRAZCI:

OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE

REKLAMACIJSKI ZAPISNIK

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV: Podjetje Klipnet d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS). V skladu s 4. odstavkom 32. člena ZIsRPS ponudnik objavlja elektronsko povezavo na platformo za SRPS: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

PONAKUPNA VPRAŠANJA: V primeru potrebe po dodatnih informacijah smo vam na voljo na tel. številki 0590 96394 med delavniki med 10.00 in 13.00 uro, preko e-pošte info@bctv.si ali po pošti na naslovu Liminjanska cesta 96, 6320 Portorož.

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARNOSTI: Klipnet d.o.o. zagotavlja varstvo osebnih podatkov po ZVOP-1 in Splošni uredbi o varstvu podatkov ter se zavezuje, da bo pri poslovanju s strankami ravnala skladno s Politiko zasebnosti objavljeno na naslovu www.bctv.si/ Vse pogodbe o nakupu so shranjene na sedežu podjetja Klipnet d.o.o., Sermin 75b, 6000 Koper. Kupec lahko pisno zahteva kopijo pogodbe o nakupu.

PRAVNO OBVESTILO: Podjetje ne jamči za pravilnost objavljenih podatkov na spletni strani in v TV oglasnih sporočilih, ali morebitne opustitve podatkov, in iz teh naslovov ne prevzema nikakršne odškodninske ali druge odgovornosti. Podjetje ima pravico, da kadarkoli, brez kakršnegakoli obvestila spremeni te splošne pogoje in cene izdelkov.

KONČNE DOLOČBE: Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani bctv.si in so priloga h kupljenemu izdelku v pisni obliki, in sicer se nahajajo na hrbtni strani računa. Ti splošni pogoji veljajo od dne 19.7.2019 dalje. 


O podjetju

Kontakt


  • Varen nakupNe potrebujete kreditnih kartic. Plačate po povzetju. Vaši osebni podatki so popolnoma varni.
  • NAKUP BREZ TVEGANJAČe z vašim izdelkom niste zadovoljni, nam ga lahko brez pojasnil vrnete v roku 14 dni - v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.
  • 080 97 97BREZPLAČNA TELEFONSKA ŠT.

Informacije in ekskluzivne ponudbe

newsletter

Ne zamudite odličnih priložnosti, novosti in kuponov ugodnosti, ki vam jih dostavimo na vaš elektronski naslov.

Prijavi se zdaj!všečkaj nas!za zabavo in ekskluzivne ponudbe